News

Απολυμαίνοντας με συσκευές εκπομπής UVGI (Ultraviolet germicidal irradiation ή υπεριώδης μικροβιοκτόνος ακτινοβολία)

Μέρος του ηλιακού φωτός είναι και η UV ακτινοβολία η οποία χωρίζεται σε UV-A UV-B και η μικροβιοκτόνος UV-C. Εδώ και πολλά χρόνια είναι  τεκμηριωμένη, αποδεδειγμένη και αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα ο χαρακτηρισμός και ή αποτελεσματικότητα της UV-C ακτινοβολίας  ως μικροβιοκτόνος. Την UVC την αναπαράγουμε τεχνητά  με την χρήση μικροβιοκτόνων λαμπτήρων (πιστοποιημένων ως Germicidal […]

Tru-D SmartUVC disinfecting an operating room (PRNewsfoto/Tru-D SmartUVC)

Μέρος του ηλιακού φωτός είναι και η UV ακτινοβολία η οποία χωρίζεται σε UV-A UV-B και η μικροβιοκτόνος UV-C.

Εδώ και πολλά χρόνια είναι  τεκμηριωμένη, αποδεδειγμένη και αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα ο χαρακτηρισμός και ή αποτελεσματικότητα της UV-C ακτινοβολίας  ως μικροβιοκτόνος.

Την UVC την αναπαράγουμε τεχνητά  με την χρήση μικροβιοκτόνων λαμπτήρων (πιστοποιημένων ως Germicidal δηλαδή μικροβιοκτόνος ) και εκπέμπουν στο φάσμα των 253.7 nm. Οι λαμπτήρες αυτοί μπορεί να είναι  υδραργύρου, αμαλγάματος, LED ή Xenon. Η ποιο διαδεδομένη μέθοδος ως σήμερα είναι του υδραργύρου καθώς έχουν καλή σχέση κόστους και απόδοσης, κτήσης, αγοράς,και χρήσης.

Για την απολύμανση με υπεριώδες φως λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

  1. Το μικρόβιο προς αντιμετώπιση
  2. Η απαιτούμενη συνολική ακτινοβολία που εξολοθρεύει το μικρόβιο mJ/cm^2
  3. Την ισχύ εκπομπής ακτινοβολίας της συσκευής UVGI
  4. Την απόσταση της πηγής εκπομπής ως την επιφάνεια την οποία θέλουμε να απολυμάνουμε.
  5. Σε ποιο επίπεδο απολύμανσης (log redaction) θέλουμε να φτάσουμε (90-99-99,9-99,99- 99,999-99,9999)
  6. Την βαρύτητα της ταχύτητας απολύμανσης .
  7. Την εξασφάλιση καθαριότητας πριν την απολύμανση.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα με τους κατάλληλους υπολογισμούς και μετρήσεις εξοπλίζεται ή συσκευή απολύμανση ώστε να παράγει την απαιτούμενη ισχύ,  και προγραμματίζετε η συσκευή  στο απαιτούμενο χρόνο που θα χρειαστεί να εκπέμψει την UV-C ακτινοβολία  προκειμένου να απολυμάνουμε την επιφάνεια ή τον χώρο πατώντας απλά ένα κουμπί όποτε το χρειαστούμε .

Διάρκεια ζωής λαμπτήρα και καμπύλη απόδοσης.

Οι συσκευές uvgi με βάση τους λαμπτήρες που προσαρμόζονται σε αυτές έχουν μια ονομαστική ισχύ σε Watt κατανάλωσης πχ 100W.  Aπό τα 100 W  το 35% περίπου είναι η ισχύ σε uvc ενέργειας σε ένα καινούργιο λαμπτήρα. Ανάλογα την τεχνολογία του λαμπτήρα και το εργοστάσιο κατασκευής κάθε λαμπτήρας έχει ένα προσδόκιμο όριο αποδοτικής Χρήσης – παραγόμενης ενέργειας. Το τέλος χρήσης του λαμπτήρα είναι όταν θα φτάσει να αποδίδει στο 80% της αρχικής ακτινοβολίας που αυτό θα επέλθει μετά από 8000 με 16000 ώρες ανάλογα τον τύπο λαμπτήρα.

Στις συσκευές της Germitech έχουμε λάβει υπόψη αυτό το δεδομένο και τις προγραμματίζουμε ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια και αποτελεσματικά ως το τέλος της χρηστικής περιόδου του λαμπτήρα.

Παρόλα αυτά περιοδικά για μεγαλύτερη ασφάλεια προτείνουμε να γίνονται test απόδοσης προλαμβάνοντας ένα τυχόν σφάλμα που μπορεί να επήλθε προερχόμενη από τυχόν διακύμανσης τάσης και διακοπές ρεύματος από την εταιρία ηλεκτροδότησης

Χώροι εφαρμογής και ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής

Η συσκευή απολύμανσης βρίσκει εφαρμογή σε χειρουργεία αλλά και γενικότερα στις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις σε χώρους αναμονής ιατρείων, σε γυμναστήρια  κοινόχρηστους χώρους ξενοδοχείων αλλά και τα  δωμάτια τους, δημόσια κτήρια και όπου υπάρχει μεγάλη επισκεψημότητα και εναλλαγή ανθρώπινου πληθυσμού όπως στους σταθμούς ΜΜΜ τα οχήματα – συρμούς αυτών

Η χρήση της συσκευής ανταποκρίνεται για την:

Μείωση μικροβιακού φορτίου σε  επιφάνειες και την ασφαλέστερη εργασία από το προσωπικό καθαρισμού – απολύμανσης.

Απολύμανση επιφανών και του περιβάλλον αέρα ( χωρίς την παρουσία ανθρώπων)

Την εφαρμογή απολύμανσης χωρίς απολυμαντικά υγρά

Την ταχεία επαναχρησιμοποίηση δωματίων και επιφανειών με ασφαλεια

 Αποτελεσματικότητα εφαρμογής

Η απολυμαντική δράση της συσκευής σε ένα δωμάτιο είναι αποτελεσματική όπου πέφτει το άμεσα εκπεμπόμενο φως από την συσκευή  στην επιθυμητή επιφάνεια .

Προϋπόθεση στην αποτελεσματική εφαρμογή είναι να  τοποθετήσουμε την συσκευή στην ή στις κατάλληλες θέσεις εξαλείφοντας τις  σκιάσεις.  Για να το επιτύχουμε αυτό ενδεχομένως θα πρέπει να τοποθετήσουμε σε περισσότερα από ένα σημείο την συσκευή ή να κάνουμε χρήση ενός σετ με μια κεντρική μονάδα και τα περιφερικά της πετυχαίνοντας ποιο γρήγορα και καλύτερα αποτελέσματα.

Πριν ξεκινήσουμε την εφαρμογή απολύμανσης θα πρέπει όπως άλλωστε και σε κάθε άλλη μέθοδο να έχουμε εξασφάλιση άριστο καθαρισμό των επιφανειών προς απολύμανση καθώς είναι γνωστό ότι τα μικρόβια μπορούν να κρυφτούν πίσω από τους ρίπους    .

Ανάλογα με την απόσταση της επιφάνια προς απολύμανσης από την συσκευή θα επιλέξουμε τον αντίστοιχο χρόνο όπως και θα σας έχουμε προγραμματίσει εξ αρχής ανάλογα με τις ανάγκες σας. Όσο ποιο κοντά τόσο λιγότερο χρόνο απαιτείτε.

Ο χρόνος  απολύμανσης διαφοροποιείτε ανάλογα τα τετραγωνικά, το μοντέλο, και την σύνθεση σε λαμπτήρες καθώς και το ποιο είναι το μικρόβιο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε . Ενδεικτικά για τον κορονοϊό  99.9999% in 25 seconds.3 θέλουμε ενέργεια 22mJ/cm^2 *

Οπότε σε ένα χώρο 20 τετραγωνικά μπορούμε να έχουμε ασφαλές απολυμασμένες επιφάνειες σε μόλις 5 λεπτά

Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία και την  αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο για την υγεία

Όπως οι μικροβιοκτόνος ακτινοβολία διαταράσσει το DNA / RNA των μικροβίων έτσι μπορεί να επιδράσει και στον άνθρωπο ζώα και φυτά. Για τον λόγο αυτό οι συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κατάλληλους αισθητήρες διακοπής εκπομπής των λαμπτήρων σε τυχόν ανίχνευση κίνησης στον χώρο εφαρμογής.

Η τοποθέτηση προΐδοποιητηκων πινακίδων σήμανσης στο χώρο εφαρμογής.

Επιλογή της καταλληλότερης εκπομπής ενέργειας που θα εξασφαλίζει την απολύμανση στους ζητούμενους χρόνους αλλά και λαμβάνοντας υπόψη  την ασφαλή στιγμιαία έκθεση που μπορεί να προκύψει.

*https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2020/20200616-signify-boston-university-validate-effectiveness-signify-uvc-light-sources-on-inactivating-virus-that-causes-covid19

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *